За записване: 0988 357 133 или е-mail: novo_nachalo2013@abv.bg

Home » Английски език » Езикови курсове за деца

Езикови курсове за деца

Езикови курсове за деца

Езикови курсове за деца

 

Курсовете за деца в Езикова школа НОВО НАЧАЛО за учебната 2014-2015 година се провеждат в 3 форми на обучение: групово, индивидуално и полуиндивидуално. Курсовете за ученици са целогодишни съобразени със заетостта на децата в общообразователните училища ( смени и ваканции). Таксите са за цяла учебна година с възможност за заплащане на 2 вноски.

  • За деца от 7-10 години занятията се провеждат 2 пъти седмично или 1 път в събота с продължителност за цялата учебна година от 50- 100 учебни часа. За групов курс големината на групите е от 5-8 деца. Полуиндивидуално обучение от 2-3 деца. Индивидуално обучение от 1 дете.

*Програмата стартира с ограмотяващ курс за начинаещи.

Ограмотяване и писмени умения: английска азбука, думи и изрази. Изграждат се и първите умения за четене на изречения и кратки текстове.

Комуникативни умения: основни изрази от ежедневието като поздрави, даване на лична информация, изразяване на предпочитания, желания и др.

Усвоява се лексика, свързана с училищната среда и свободното време на децата.

Създават навици за самоподготовка и самостоятелни занимания с езика.

 

  • Следващата група деца са от 11-13 годишна възраст. Като условията са същите, като при тези деца съдържанието на нивата е ориентирано към изграждане на четирите основни умения: говорене, писане, четене, слушане. Едновременно с това се обогатяват лексикалните и граматически познания на децата.

 

Всяко ниво е съпроводено от четене на адаптирана английска литература. Изработват се и се презентират индивидуални и групови проекти.

Във всяко следващо ниво се усвоява и обогатява лексиката от близки до децата области като семейство, училище, спорт и занимания през свободното време.

Разширяват се уменията за устна комуникация чрез пресъздаването на ситуации от действителността.

Различни писмени форми като писма, разказ на случка, описание на приятел или любим предмет развиват уменията за писмено изразяване.

Децата усвояват и използват новите граматически знания без да е необходимо заучаването на правила, защото граматическите структури се въвеждат чрез комуникативни ситуации, визуални стимули и ролеви игри.

Стимулира се самостоятелната работа с езика, както и използването му извън класната стая.

Занятията са максимално адаптирани към нуждите на децата от разнообразие, творческа изява и дружелюбна работна среда. В часовете се използва много снимков и картинен материал, езикови игри, песни, диалози и упражнения за слушане. Включват се елементи от приложните изкуства, рисуването.

Езикови курсове за деца

Текущият контрол се осъществява чрез писмени и устни тестове, които проверяват овладените практическите умения. Изпит в средата и края на курса отчита нивото на децата и го приравнява към унифицираната скала на Общата европейска езикова рамка.

Провежда се и обучение съобразено с избраните от Вас учебни материали с цел допълнителна помощ на Вашето дете, т.е изучаването в училище не е достатъчно Езикова школа НОВО НАЧАЛО ще се погрижи за отличния резултат за Вашия малчуган.

За родителите …

По време на обучението се осъществява непрекъсната връзка с родителите – те получават информация за присъствието на занятия, успеваемостта и мотивацията на децата.

За още информация, потърсете ни във  Facebook.

Comments are closed.