За записване: 0988 357 133 или е-mail: novo_nachalo2013@abv.bg

Home » Английски език » Английски език за възрастни

Английски език за възрастни

Английски език за възрастни в Добрич

Английски език за възрастни в Добрич

Английски език – индивидуално обучение

Английски език – индивидуално обучение е подходящо за тези, които имат по- специфични изисквания или свободното време не им позволява да следват графика на груповите курсове. Едно от най-важните предимства при тази форма на обучение е, че курсистът разполага с цялото внимание на преподавателя. За да се повиши нивото на комуникативност и възможността за обучаване с повече от един събеседник, обучението може да се проведе и с повече от един курсист( полуиндивидуална форма на обучение) по желание на клиента. Основна цел на индивидуалното обучение по английски език е да удовлетвори необходимостта от гъвкавост на графика за посещения, който включва : обща продължителност на обучението, седмична интензивност( от 4 до 20 ) учебни часа на седмица продължителност на занятията. Учебният материал следва стандартните програми: общоезикова, специализирана, отработване на умения или опреснителни часове.

Предимства на индивидуалното обучение по английски език:

*Занятията се провеждат в удобно за Вас време;

*Възможност за променяне на дните и часовете на занятията от седмица за седмица; обучението е изцяло съобразено с темпото Ви на учене и усвояване

*Специално разработена програма за Вашите нужди и цели с по- кратки срокове за усвояване на материала

Английски език – групово обучение

Обучението в група позволява новите занятия да бъдат усвоявани и практикувани в среда, най-близка до естествената- курсистите имат възможността да пресъздадат конкретни ситуации от действителността, които стимулират общуването и обмена на информация на чужд език. В група най- успешно могат да бъдат прилагани формите на комуникативния метод- дискусии, групови проекти, ролеви игри.

Английски език – вечерни курсове

Подходящи за работещи хора, при които натоварването в края на работния ден трябва да бъде сведено до полезния минимум. Това са стандартни курсове с най-слаба интензивност и най-кратка продължителност на занятие. Отчита се малко време за подготовка, което поставя акцента върху подходящ график с натовареност не повече от 10 учебни часа седмично.

Английски език – дневни курсове

Високата седмична интензивност ги прави подходящи за курсисти с достатъчно свободно време в рамките на работния ден. За незаетите с трудови ангажименти са най-доброто средство за постигане на бърз и ефективен напредък в изучаването на езика.

Английски език – съботно – неделни курсове

През учебната година това са най-подходящите курсове по английски език за учащи или работещи, готови да отделят от единия си почивен ден за самоподготовка. Занятията се провеждат 2 пъти седмично( събота по 4 учебни часа и неделя по 4 уч. часа). Необходимо е само добра концентрация и способността за равномерно разпределение на времето за самоподготовка. Предимството е, че имате цяла седмица за подготовка.

За още информация, потърсете ни във  Facebook.

 

Comments are closed.